Test Test Test

www.reinpaul.ee

Võsaraie: kraavid, teeääred, hakkimine

Raiume võsast puhtaks tee-, kraaviservad ja põlluääred. Sobivad kõik puuliigid. Teostame võsa ja raiejäätmete kokkuvedu. Võsa ja metsa lõikus käib nii saagide kui giljotiinidega.

Eelistatud on kompleksteenus alates kasvava võsa hindamisest kuni hakkpuidu ostmise ja äraveoni.

Kontakt: Kaido 55933899 e-kiri: kaido at reinpaul dot ee